ثبت نام

قوانین و مقررات :
شما با تایید و ارسال این فرم به سایت توافق نامه زیر را تایید کرده اید:

1- تمامی مسئولیت شرعی ، قانونی ، مدنی فروشگاه ایجاد شده را می پذیرید و متعهد به رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی هستید

2- قوانین سایت درخصوص نحوه و شرایط استفاده ، شرایط فروش فایل ، مصادیق فروش مجرمانه ، حریم خصوصی اعضا ، رفع مسئولیت را خوانده و کاملا آگاه هستید و بصورت کامل متعهد به اجرای آنها خواهید بود و درصورت وقوع جرم مسئولیت شرعی ، قانونی ، مدنی به عهده شما به عنوان مدیر فروشگاه خواهد بود

3- با ثبت نام در فروشگاه ساز فایل و محصولات دانلودی پذیرش این توافق نامه را اعلام می کنید.